U savremeno opremljenoj ordinaciji na visoko-stručnom nivou, obezbeđujemo kompletne usluge dijagnostike, lečenja i brige o ginekološkom zdravlju žena.


Trudnoća

 • Dijagnoza i vođenje trudnoće
 • UZ pregledi u trudnoći
 • UZ pregled 11-14 nedelja
 • UZ pregled 22-26 nedelja (anatomski UZ)
 • 4D ultrazvuk
 • CTG
 • Detekcija infekcija – Uzimanje briseva
 • Amniocenteza
 • Biopsija horionskih čupica (CVS)
 • Kontrola nakon porođaja

Ginekologija

 • Ginekološki pregled
 • Kolposkopski pregled
 • Papanikolau test
 • UZ pregled male karlice
 • Kontrolni ginekološki pregled
 • Detekcija infekcija – Uzimanje briseva
 • Folikulometrija
 • Inseminacija
 • Aplikacija i ekstrakcija intrauterinog uloška

Našim pacijentima po potrebi organizujemo konsultativni pregled lekara drugih specijalnosti